Wonderlus Film (2018) 
- - - 

Huisgenoot: https://www.netwerk24.com/huisgenoot/Vir-die-lekker/wonderlus-n-spieel-vir-almal-wat-smag-na-stabiliteit-en-ontsnapping-20180427 

Netwerk 24: https://www.netwerk24.com/Vermaak/Flieks/wonder-oor-die-lewe-en-liefde-20180426 

Klyntji: https://klyntji.com/joernaal/2018/3/12/wonderlus-film-resensie?rq=wonderlus 

Channel24:https://www.channel24.co.za/Movies/Reviews/wonderlus-20180418

Bioskoop: https://bioskoop.co/project/wonderlus-grensverskuiwend-in-sy-eenvoud/ 

Litnet: https://www.litnet.co.za/wonderlus-n-filmresensie-2/ 

RSG: http://www.rsg.co.za/fliekrubriek_meer.asp?id=2817